<a href="/tin-tuc" title="Tin tức" rel="dofollow">Tin tức</a>

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ tuyển sinh trực tuyến

02/08/2020  28
Kính gửi quý phụ huynh trường MG Số 2.Theo chỉ đạo của Sở Giáo Dục và Đào Tạo Hà Nội sẽ tiếp tục áp dụng tuyển sinh trực tuyến đầu vào mầm non 5 tuổi, lớp 1, lớp 6 năm học 2020 – 2021. Từ ngày 01/8/2020 – 9/8/2020, thành phố Hà Nội bắt đầu tổ chức ...
<a href="/tin-tuc" title="Tin tức" rel="dofollow">Hoạt động giáo dục</a>

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ tuyển sinh trực tuyến

02/08/2020  28
Kính gửi quý phụ huynh trường MG Số 2.Theo chỉ đạo của Sở Giáo Dục và Đào Tạo Hà Nội sẽ tiếp tục áp dụng tuyển sinh trực tuyến đầu vào mầm non 5 tuổi, lớp 1, lớp 6 năm học 2020 – 2021. Từ ngày 01/8/2020 – 9/8/2020, thành phố Hà Nội bắt đầu tổ chức ...
<a href="/tin-tuc" title="Tin tức" rel="dofollow">Hoạt động giáo dục</a>

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ tuyển sinh trực tuyến

02/08/2020  28
Kính gửi quý phụ huynh trường MG Số 2.Theo chỉ đạo của Sở Giáo Dục và Đào Tạo Hà Nội sẽ tiếp tục áp dụng tuyển sinh trực tuyến đầu vào mầm non 5 tuổi, lớp 1, lớp 6 năm học 2020 – 2021. Từ ngày 01/8/2020 – 9/8/2020, thành phố Hà Nội bắt đầu tổ chức ...
<a href="/tin-tuc" title="Tin tức" rel="dofollow">Hoạt động giáo dục</a>

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ tuyển sinh trực tuyến

02/08/2020  28
Kính gửi quý phụ huynh trường MG Số 2.Theo chỉ đạo của Sở Giáo Dục và Đào Tạo Hà Nội sẽ tiếp tục áp dụng tuyển sinh trực tuyến đầu vào mầm non 5 tuổi, lớp 1, lớp 6 năm học 2020 – 2021. Từ ngày 01/8/2020 – 9/8/2020, thành phố Hà Nội bắt đầu tổ chức ...
<a href="/tin-tuc" title="Tin tức" rel="dofollow">Hoạt động giáo dục</a>

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ tuyển sinh trực tuyến

02/08/2020  28
Kính gửi quý phụ huynh trường MG Số 2.Theo chỉ đạo của Sở Giáo Dục và Đào Tạo Hà Nội sẽ tiếp tục áp dụng tuyển sinh trực tuyến đầu vào mầm non 5 tuổi, lớp 1, lớp 6 năm học 2020 – 2021. Từ ngày 01/8/2020 – 9/8/2020, thành phố Hà Nội bắt đầu tổ chức ...
<a href="/tin-tuc" title="Tin tức" rel="dofollow">Hoạt động giáo dục</a>

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ tuyển sinh trực tuyến

02/08/2020  28
Kính gửi quý phụ huynh trường MG Số 2.Theo chỉ đạo của Sở Giáo Dục và Đào Tạo Hà Nội sẽ tiếp tục áp dụng tuyển sinh trực tuyến đầu vào mầm non 5 tuổi, lớp 1, lớp 6 năm học 2020 – 2021. Từ ngày 01/8/2020 – 9/8/2020, thành phố Hà Nội bắt đầu tổ chức ...
Tin mới cập nhật
Về việc phòng chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới. (31/07/2020)
V/v phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới (31/07/2020)
Thông báo khẩn số 18 (30/07/2020)
Sức khỏe học đường - Hà Nội khẩn cấp yêu cầu khai báo y tế tất cả các trường mầm non (27/07/2020)
Thông báo (07/07/2020)
Thông báo (07/07/2020)
Thời tiết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 33
Hôm qua : 15
Tháng trước : 840